EL COMITÉ D’EMPRESA DENUNCIA DAVANT LA INSPECCIÓ DE TREBALL LA VULNERACIÓ DE DRETS LABORALS EN EL TRASPÀS DELS TREBALLADORS DE DOCUMENTACIÓ I XARXA

El Comité d’Empresa ha denunciat hui davant la Inspecció de Treball l’actuació de la Comissió Liquidadora de RTVV en referència al traspàs dels treballadors de les Unitats de Documentació i Xarxa de RTVV a Culturarts i EIGE, respectivament, previst en l’acord de l’ERO de liquidació de l’empresa pública.

Inspeccion Trabajo Sello Denuncia Horario verano BPEl Comité d’Empresa denuncia que els liquidadors estan eludint la seua obligació d’informar als representants dels treballadors i a la Comissió de Seguiment de l’ERO de les condicions en què van a ser transferits un total de 30 treballadors. De fet, ni s’han obert formalment consultes, com exigeix l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors, ni s’ha aportat la totalitat de la documentació que ha de garantir que es respecten les condicions laborals pactades.

En l’única informació facilitada, el Comité d’Empresa ha detectat errades importants en matèria de contracte i antiguitat dels treballadors a transferir, a més d’una modificació del conveni col.lectiu dels afectats, decidida unilateralment per l’empresa. En el cas de Culturarts, hi ha diferències salarials en la nòmina proposada.

Els representants dels treballadors també constatem que , en els últims dies, i amb el resultat de les eleccions autonòmiques, s’ha produit un augment de la pressió que exerceixen els liquidadors Enrique Blasco, Carlos Cervantes i José Vicente Hernández sobre els treballadors per tal que signen i un intent d’esquivar la competència dels representants dels treballadors.

Totes estes qüestions són, a juí d’esta part, una vulneració de les competències del Comité d’Empresa previstes en l’article 64 de l’ET i una modificació unilateral de les condicions de treball dels treballadors de l’article 44 de l’ET. De fet, el Comité d’Empresa i la part social de la Comissió de seguiment de l’ERO van sol.licitar la setmana passada que es convocara a la part social a consultes sense que se’ns haja donat cap resposta.

Davant esta situació, el Comité d’Empresa sol.licita de la Inspecció de Treball una intervenció urgent “per tal que exigisca a l’Empresa la convocatòria de consultes per informar i negociar les condicions del traspàs”, la remissió de tota la documentació a què tenen dret el Comité i els treballadors afectats abans de procedir a qualsevol signatura, i “que es garantisquen les condicions de treball i el marc laboral dels treballadors que seran subrogats”.

EL COMITÉ D’EMPRESA DE RTVV EXIGEIX LA PARALITZACIÓ DEL PROCÉS DE LIQUIDACIÓ

NOESTANCAEl Comité d’Empresa exigeix a la Comissió Liquidadora  de RTVV que paralitze el procés de liquidació fins que la constitució del  nou Consell permeta l’execució d’una nova política audiovisual. D’acord amb la nova conjuntura política, el nomenament dels tres liquidadors és, des de hui,  paper mullat, i les seues funcions no tenen EL suport polític suficient.

Els partits que podran governar la Generalitat els pròxims 4 anys han mostrat la seua voluntat de recuperar el servei públic de ràdio i televisió en valencià i han fet de la reobertura de RTVV un dels eixos centrals de la campanya. Els vots els aval.len per a aplicar el seu programa i  comptaran amb el suport dels treballadors i treballadores de RTVV, que des de fa any i mig reclamem la justícia que ens atorgaren els tribunals.

El Comité d’Empresa de RTVV valora molt positivament els resultats de les eleccions autonòmiques, que acaben amb la legislatura més negra de la democràcia, marcada pel tancament de RTVV i el colp d’estat mediàtic que va comportar.

Al Consell li reclamem que no practique una política de terra cremada, que reconega des del minut zero el resultat de les urnes i que permeta que els vots dels ciutadans es materialitzen en la recuperació d’un mitjà que haurà de ser  plural, democràtic, sostenible i al servei del ciutadà.

 

 

COMUNICAT DEL COMITÉ D’EMPRESA EN SOLIDARITAT AMB ELS TREBALLADORS D’EUSKO IRRATIA

radio_euskadi_1280x720_foto610x342El Comité de Empresa de RTVV os traslada su apoyo y solidaridad en las huelgas convocadas para protestar por el ERE en Eusko Irratia.

En estos momentos de ataque a las empresas públicas y especialmente a las radiotelevisiones, resulta imprescindible dar la cara y salir a la calle en defensa del servicio público, sus trabajadores y sus derechos. Os animamos a perseverar en la lucha y os rogamos que trasladéis a los compañeros despedidos nuestra solidaridad.

Como sabéis, RTVV vive una situación laboral muy dura. Por ello, entendemos el momento por el que pasáis y queremos acompañaros en esta lucha, que es la nuestra. Contad con nuestro ánimo y nuestra cercanía”.

ELECCIONS: PSPV, COMPROMÍS, PODEMOS I EU A FAVOR DE RECUPERAR RTVV, CIUTADANS NO ES PRONUNCIA I EL PP APOSTA PER FER EL RIDÍCUL

La recuperació de RTVV està molt present en la major part dels programes electorals. De fet, l’únic partit que guarda silenci és Ciutadans. Podríem fer una afirmació semblant del PP però en este cas el seu silenci és tan sorollós com una mascletada. A més, la seua aportació sobre el sector audiovisual és mereixedora de concursar en un festival de l’humor.

Pel que fa als partits de l’esquerra cal remarcar la coincidència bàsica dels seus plantejaments. Tots coincideixen la urgència de posar en marxa la ràdio televisió pública el més aviat possible. També comparteixen les característiques que ha de tindre la futura RTVV per a no repetir les errades del passat i en el respecte als drets dels treballadors injustament acomiadats. Recuperar els drets i el temps perdut no serà gens fàcil. Tot i això, cal felicitar-se perquè hui existeix una fundada esperança de poder sentar en una mateixa taula el PSPV, Compromís, Podem, EU i els representants dels treballadors per fer possible la nova ràdio i televisió que es mereixen els valencians.

logo-ppPPCV: NI UNA PARAULA SOBRE RTVV I TRES LÍNIES PER A RECLAMAR UN SECTOR AUDIOVISUAL QUE ACÍ NINGÚ NO PODRÀ VEURE NI TINDRÀ MERCAT. FESTIVAL DE L’HUMOR

Absència de referències a una televisió autonòmica. Únicament parla del sector audiovisual en una de les propostes. Al PP anem a donar-li el privilegi de posar el seu programa en negreta perquè tinga la «visibilitat» que no podran tindre les produccions audiovisuals que reclama:

556. Garantizaremos que las producciones audiovisuales realizadas en la Comunitat Valenciana tengan visibilidad dentro de nuestro territorio pero al mismo tiempo amplíen su presencia en los festivales y mercados internacionales.

Enllaç al programa:

https://red.ppcv.com/documentos/docs/programa-electoral-2015.pdf

logo_psoePSPV: EL FUTUR DEL VALENCIÀ PASSAR PER UNA RTVV EN VALENCIÀ. UN SERVEI PÚBLIC DEMOCRÀTIC, PLURAL I ARRELAT A LA SOCIETAT VALENCIANA

De les 1396 mesures que el PSPV-PSOE presenta per arreglar el futur de la Comunitat Valenciana, 5 fan referència a RTVV.

731. Promourem, a través de la nova RTVV, l’emissió de programes i pel·lícules en versió original, subtitulats.

777. Crearem una nova RTVV. La nova RTVV serà un servei públic que ha de garantir les necessitats democràtiques, socials i culturals de la societat valenciana, el pluralisme, la diversitat i la singularitat lingüística de la Comunitat i serà el motor de la indústria audiovisual valenciana, afavorint la producció i la difusió pública dels productes realitzats.

778. Les emissions d’una nova RTVV hauran d’anar de la mà d’un replantejament del conjunt del sector audiovisual a la Comunitat Valenciana. S’haurà de reformar lleis, recuperar el servei públic de comunicació, reordenar l’espectre radioelèctric, definir un nou model de RTVV pública i fixar els objectius per a restablir la normalitat audiovisual.

779. Els principis bàsics de la nova RTVV estaran inspirats en la imparcialitat / independència, la sostenibilitat econòmica, el foment del valencià i del sector audiovisual, i en la voluntat de ser una empresa capdavantera tecnològicament amb una decidida responsabilitat social que es farà patent en la programació i la línia editorial, independent dels sectors polítics i econòmics, alhora que respectuosa amb la diversitat i pluralitat de la societat valenciana.

1359. Promourem la programació i retransmissions esportives en la nova RTVV, amb especial atenció als esports autòctons.

Enllaç al programa:

http://www.lovamosaarreglar.com/wp-content/uploads/2015/05/medidas_programa_valenciano-1.pdf

logo compromísCOMPROMÍS: UNA RTVV CONSENSUADA PLURAL I DEMOCRÀTICA QUE NO S’OBLIDE DELS EXTREBALLADORS I QUE IMPULSE EL SECTOR AUDIOVISUAL

Bona part del capítol de comunicació del programa de Compromís se centra en RTVV.

COMUNICACIÓ 1.

2. Defenem la creació d’una nova RTVV amb un acord parlamentari i cívic que garantisca que no serà una televisió partidista ni governamental. Així mateix, s’hauran de respectar els drets dels treballadors i de les treballadores acomiadats/des. Promourem una Llei de RTVV amb una detallada definició dels seus continguts de servei públic, un finançament concretat en un Contracte programa entre la Generalitat i RTVV i la prohibició explícita d’endeutament de RTVV.

3. La persona que exercisca la Direcció General –un/a professional independent de reconeguda experiència i prestigi– hauria de ser elegit/da per majoria de dos terços de les Corts per un període de sis anys, fent una tria en concurs públic de mèrits.

4. El Consell d’Administració també serà escollit per majoria de dos terços i un període de sis anys, tot seguint per a la seua tria els criteris de professionalitat, qualificació, experiència, independència i coneixement del sector audiovisual.

5. La nova RTVV ha de concebre’s com la punta de llança i el suport del sector audiovisual privat, de la innovació tecnològica i de l’economia creativa pel seu impacte cultural i econòmic en la societat moderna.

6. També ha de ser la principal impulsora de la xarxa pública de comunicació en l’àmbit local i comarcal, tot afavorint la cooperació amb les ràdios i televisions d’aquest espai.

7. La nova RTVV ha de projectar la identitat cultural d’una manera crítica i renovadora. S’ha de replantejar l’adquisició de determinats continguts com ara els grans esdeveniments esportius o la compra de sèries i pel•lícules de les majors americanes.

8. Les prestacions tecnològiques en cap cas haurien de relegar la funció periodística. En l’àmbit intern de l’àrea dels productes informatius és just reivindicar un comité de redacció que mantinga el control de qualitat, la proporcionalitat i els equilibris, entre altres factors que afecten a l’ètica o a la competitivitat professional exigida. Així mateix, hauria de tindre capacitat per a denunciar, arribat el cas, tota classe de pressions, coaccions o qualsevol classe de condicionant alié que poguera desvirtuar o alterar els objectius establits.

9. Els continguts del servei públic bàsicament consisteixen en una oferta –estètica i ètica– de qualitat en qualsevol dels gèneres i per al conjunt de la ciutadania.

10.L’arxiu audiovisual de l’extinta RTVV ha de ser preservat amb urgència, mitjançant una gestió pública que en garantisca per igual tant la conservació com l’ús i aprofitament.

Enllaç al programa:

http://ambvalentia.compromis.net/files/2015/05/ProgramaCorts2015.pdf

Logo EU-Verds-01ESQUERRA UNIDA PAÍS VALENCIÀ: INTEGRAMENT EN VALENCIÀ I CONSENSUADA. UNA RTVV BEN GESTIONADA I FISCALITZADA

El capítol de MITJANS DE COMUNICACIÓ I SECTOR AUDIOVISUAL del programa d’Esquerra Unida presenta una bateria de propostes per acabar amb el “monolingüisme mediàtic en castellà”:

Aprovar el més ràpidament possible una nova Llei de ràdio i televisió valenciana, que reconega el dret del poble valencià a uns mitjans públics de qualitat, íntegrament en valencià, amb informació objectiva i plural i programació de qualitat.

Reobrir RTVV amb mitjans suficients i una gestió austera per a fer sostenible la prestació del servei públic de ràdio, televisió i noves plataformes audiovisuals.

Negociar amb els sindicats i el Comité d’Empresa de RTVV les mesures per a la readmissió i redimensionament de la plantilla d’acord amb les necessitats del servei públic, seguint criteris objectius d’experiència i superació d’oposicions, i amb ple respecte als drets laborals.

Començar l’emissió de la nova televisió i la nova ràdio abans de la finalització de 2015 (a ser possible coincidint amb la fita del 9 d’octubre) i desenvolupament de totes les capacitats (tres canals de TV, dos de ràdio i plataformes d’internet) durant 2016.

Gestió pública directa de la major part de la programació i específicament dels programes informatius, obrint la porta a la col•laboració amb el sector privat en la producció de sèries de ficció, animació o documentals.

Elecció per majoria qualificada de Les Corts de la Direcció General de RTVV que ha de recaure en un professional de reconegut prestigi i independència.

Reforma del Reglament de Les Corts per garantir la capacitat de fiscalització efectiva de la Comissió de Control de RTVV.

Posada en marxa del Consell Valencià de l’Audiovisual amb capacitat inspectora i sancionadora sobre els mitjans públics i les concessions i llicències de ràdio i televisió.

Posada en marxa de mecanismes de control i participació ciutadana, especialment del sector audiovisual i de les Universitats públiques valencianes, en la nova RTVV.

Obertura d’una comissió d’investigació parlamentària sobre la gestió econòmica i la manipulació informativa en RTVV des de la seua creació, a fi de depurar responsabilitats polítiques i exigir les responsabilitats penals que corresponguen.

Enllaç al programa:

http://www.eupv.org/wp-content/uploads/2015/04/LLENGUA-CULTURA-I-COMUNICACI%C3%93-val-2015.pdf

Podemos-logo-2014-200x200PODEM: UNA RTVV REALISTA AMB MÉS CONTROL DEMOCRÀTIC I ON CÀPIGUEN ELS EXTREBALLADORS I LES NOVES GENERACIONS DE PROFESSIONALS

De les 643 mesures d’acció programàtica que presenta Podemos, 12 tenen a vore amb RTVV:

Aposta per la creació d’un complex transmedia públic que incloga la reobertura de RTVV i refundació del sistema públic audiovisual, des d’aquestes premisses:

483. Respecte als drets laborals dels treballadors i treballadores afectats pel tancament de RTVV.

484. La incorporació de mecanismes que permeten la presència de la nova generació de professionals que s’han format en els últims anys en les universitats valencianes.

485. Amb un plantejament realista dels mitjans disponibles: no cal fer desemborsament. Per açò la proposta se centra en la necessitat de preservar el patrimoni tecnològic de l’anterior RTVV, que inclou el centre de producció de programes, la xarxa de repetidors, l’arxiu, les unitats mòbils i totes les instal·lacions, algunes de les quals es continuen pagant fruit de compromisos anteriors adquirits pel govern del PP i que no podrem deixar per qüestions legals. Els informes tècnics parlen que la posada en marxa de les emissions es podria recuperar en solament unes setmanes aprofitant les infraestructures existents i sense necessitat de provocar noves despeses.

486. Inversió prioritària en programes informatius, infantils i culturals.

487. Mesures d’estímul per a les produccions de les xicotetes i mitjanes empreses de l’audiovisual.

488. Límit salarial per al personal de direcció, i limitació del mandat a dos cicles. Declaració del seu patrimoni abans i després.

489. Elecció del director general per concurs públic superant l’actual sistema d’elecció per majoria simple parlamentària, una opció que ha derivat en el control partidista de les televisions públiques i arruïnat la seua credibilitat. El consell d’administració haurà d’acreditar a quatre persones candidates de les quals es presenten després d’una valoració curricular que es basarà en criteris de preparació, experiència i idoneïtat. El seu projecte estratègic serà publicat i el seu manament limitat a cinc anys perquè no vaja paral·lel al cicle parlamentari.

490. Creació del consell d’informatius, format per 15 membres de la redacció de l’ens, triat per les treballadores i treballadors i amb capacitat real de supervisar l’aplicació del Codi Deontològic Europeu.

491. Creació de la figura del Síndic de l’Audiència, amb caràcter vinculant, nomenat pel Consell d’Administració, que interactuarà permanentment amb la ciutadania per a protegir els seus drets i atendre les seues demandes, seguint els criteris de l’Organització Internacional de Defensors de l’Audiència. Amb una nova Llei Audiovisual i un Consell de la Comunicació.

495. Convocatòria d’una Taula Social per a l’Ordenació i Desenvolupament del sector audiovisual per a impulsar un pla de recuperació amb especial atenció al pla de refundació de RTVV.

496. Avaluar i fer públic l’estat financer de RTVV i estudiar les fórmules de reobertura, respectant els drets de les persones treballadores i articulant un pla de viabilitat amb les forces polítiques i comitè d’empresa.

497. Organització d’un Consell d’Administració i assessorament provisional per al complex transmedia audiovisual que compte amb la participació social i professional, amb experts de reconegut prestigi, representants del comite d’empresa de RTVV i representants dels departaments de comunicació de les universitats valencianes.

Enllaç al programa:

https://cvalenciana.podemos.info/wp-content/uploads/sites/3/2015/05/ProgramaVLC02i_Val.pdf

Logo-CIUDADANOS-250-RESbaja-2CIUDADANOS: NO FA NI UNA SOLA REFERÈNCIA NI A RÀDIO TELEVISIÓ NI AL SECTOR AUDIOVISUAL

Enllaç al seu programa:

http://www.slideshare.net/CsValencia/programa-electoral-47859638

INTERSINDICAL DEMANA 24 ANYS I 9 MESOS DE PRESÓ PER A VICENTE SANZ. SÓN 4 ANYS MÉS DELS QUE DEMANA LA FISCALIA

Intersindical Valenciana, en la seua condició d’Acusació Popular en el cas Sanz, ha presentat este matí en l’Audiència Provincial de València el seu escrit de qualificació. En éste, demana un total de 24 anys i 9 mesos de presó i una indemnització de 245.000 euros per 3 delictes continuats d’abús sexual i 3 delictes més d’assetjament presumptament comesos contra les tres periodistes que denunciaren fa més de 5 anys a aleshores Secretari General de RTVV.

IMGP3204Recordem que la fiscalia demanava 20 anys i 9 mesos de presó i la mateixa indemnització. Tot i apreciar els mateixos delictes, els serveis jurídics d’Intersindical demanen la màxima pena de presó possible per considerar els fets extremadament greus.

L’escrit remarca que Sanz no actuà únicament a títol personal, sino valent-se del seu càrrec i de la seua autoritat laboral per a cometre totes les tropelies:

Ello supuso ya desde el año 1995, y especialmente a partir del año 2007 cuando es nombrado Secretario General, que el procesado tenía un poder prácticamente total en la toma de decisiones referida al área laboral o de Recursos Humanos y al área de salud pública o Prevención de Riesgos Laborales en RTVV.”

UN ASSETJADOR AL CAPDAVANT DE LA SALUT LABORAL I LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS?

També es detallen les funcions que tenia Sanz com a Secretari General de RTVV. Fou l’avui imputat en Gürtel Pedro García qui elevà a Sanz de Cap de Recursos Humans a Secretari General de RTVV, augmentant les seus competències i el seu poder. En arribar José López Jaraba a la Direcció General, el ratificà com a Secretari General. Entre les funcions competències del processat, hi figurava la política de salut laboral i la prevenició de riscos laborals, tal com recollia el manual de funcions

– Planificar la política de personal, así como desarrollar, transformar y plasmar la misma en directrices o normas para establecer una unificación de criterios y actuaciones en estas materias.

– Planificar las necesidades de personal, cuantitativa y cualitativamente, y a medio y largo plazo, e informar de las mismas a la Dirección General.

– Planificar y supervisar el control interno así como la elaboración de cuantos procedimientos internos se consideren oportunos para optimizar la gestión de los recursos humanos, materiales, económicos y financieros del Grup RTVV.

– Dirigir y supervisar las unidades inferiores, con el objetivo de asegurar el adecuado cumplimiento de las funciones a ellas encargadas, así como del cumplimiento de la prestación laboral, las medidas de prevención de riesgos laborales aplicables y, en su caso, de protección de datos de carácter personal.

LA DIRECCIÓ DE RTVV TAMBÉ ÉS RESPONSABLE

Contràriament, ni el processat ni la Direcció General actuàren amb l’objectiu de salvaguardar la salut dels treballadors i treballadores. Així, quan ocorregueren els fets no hi havia Pla d’Igualtat, tot i ser obligatori; ni protocol contra l’assetjament sexual i laboral en RTVV; ni enquesta de riscos psicosocials. Una empresa pública de l’envergadura de RTVV no tenia cap canal habilitat per recollir possibles casos d’assetjament, ni molt menys per a defendre’s dels seus superiors.

Tot plegat, han sigut motius més que suficients per considerar RTVV responsable civil subsidiària en este procediment, petició que Intersindical va defendre des del principi. RTVV s’haurà de fer càrrec de les indemnitzacions si Sanz és condemnat i es declarara insolvent.

Després de les acusacions, li tocarà a la defensa de Sanz qualificar els fets i acte seguit es posarà data per a la vista oral. Un juí que arribarà molt tard però que esperem que faça justícia per a les denunciants i acabe amb este sinistre personatge entrant en presó.

ACLARIMENT DEL COMITÉ D’EMPRESA DE RTVV SOBRE L’INFORME DE LA UNIÓ DE PERIODISTES PER AL SECTOR AUDIOVISUAL

Davant la publicació del  document “Un model per a la comunicació audiovisual valenciana”, impulsat per la Unió de Periodistes Valencians i elaborat per Daniel Martín i  Pura Requena, el Comité d’Empresa de RTVV vol deixar constància dels següents punts:

1378385_227682614061184_410037840_n1.- En el procés d’elaboració del document, els autors es van entrevistar amb la presidenta del Comité , Salut Alcover, i amb el seu vicepresident, Josep Lluís Fitó, en el marc del conjunt de entrevistes que Pura Requena i Daniel Martín han realitzat per a redactar el text.

Este fet no vol dir que el Comité d’Empresa assumisca les tesis que es desprenen del document elaborat i aprovat per l’Assemblea de la Unió de Periodistes. Pel que fa als entrevistats, tant Salut Alcover com Josep Lluís Fitó no comparteixen els plantejaments que es formulen al text.

2.- Sense entrar a valorar el model comunicatiu proposat per la Unió de Periodistes per a l’audiovisual valencià, el Comité d’Empresa recorda que és l’órgan representatiu dels treballadors i que la seua missió principal és la defensa dels interessos dels treballadors, començant pel més important de tots ells, el lloc de treball. És per això que qualsevol model que es presente ha de ser respectuós amb el paper que l’Estatut de Treballadors atorga a cada agent social i amb la legislació laboral vigent.

 3.- El Comité d’Empresa, i així ho va fer constar en l’acta final de les negociacions de l’ERO d’extinció, no ha reconegut mai les causes adduïdes per a l’acomiadament col·lectiu del total de la plantilla de RTVV i sempre ha estat a favor d’un pacte de viabilitat per a RTVV. Els representants dels treballadors confiem que una nova conjuntura política permeta una triple recuperació: del servei públic, de l’empresa que el feia possible i dels treballadors que es van vore injustament acomiadats.

EL FISCAL DEMANA 20 ANYS I 9 MESOS DE PRESÓ PER A VICENTE SANZ

El fiscal del cas Sanz li demana un total de 20 anys i 9 mesos de presó i una indemnització de 245.000 euros per responsabilitat civil, per 3 delictes continuats d’abusos sexuals i 3 continuats d’assetjament sexual. Delictes pressumptament comesos contra les tres periodistes que denunciaren fa més de 5 anys l’aleshores Secretari General de RTVV, Vicente Sanz.

Per a Intersindical, la petició que el fiscal realitza en el seu escrit de qualificació dóna idea de la dimensió i l’extrema gravetat del fets denunciats. Igual que la fiscalia, la Intersindical, en la seua condició d’acusació popular, també farà pròximament la seua quaificació.


1380720221_g_0Recordem que RTVV
és responsable civil subsidiària en este procés i s’haurà de fer càrrec de les indemnitzacions si Sanz fóra condemnat i es declarara insolvent. Des del principi Intersindical, personada en la causa, va demanar que RTVV fóra declarada responsable civil subsidiària, per entendre que Vicente Sanz no va actuar únicament a títol personal sinò valent-se del seu càrrec i de l’autoritat laboral que tenia sobre les treballadores. De la mateixa manera, considerem que la inexistència d’un Pla d’Igualtat, tot i ser obligatori, i d’un protocol contra l’assetjament sexual i laboral en RTVV quan ocorregueren els fets, van impedir que les víctimes pogueren canalitzar la seua situació. Es dóna la paradoxa que Sanz com a Secretari General era el responsable de la prevenció de riscos laborals, i el risc principal era ell.

SILENCIS CÒMPLICES

Per a Intersindical, resulta igualment important l’actuació que va tindre en la causa el director general de RTVV, José López Jaraba, que coneixia perfectament els fets i no va actuar fins que la informació va esclatar en la premsa. Jaraba va tindre l’estòmac de mirar cap a altre costat mentre les 3 querellants buscaven sense èxit l’empara dels seus superiors. Jaraba era la màxima autoritat en l’empresa per damunt de Sanz. Tampoc Lola Johnson, directiva de RTVV en el moment de la denúncia, va actuar amb contundència contra Sanz, ni en eixa època ni quan es va traslladar al Palau de la Generalitat per a ser Consellera. El silenci ha sigut la resposta habitual.

Audiencia-procesamiento-Vicente-Sanz-RTVV_TINIMA20121213_0508_5Un altre comportament indigne per a Intersindical, ha sigut el que ha tingut el PP respecte a este cas. L’únic partit que no s’ha posat del costat de les víctimes i que únicament s’ha preocupat de tirar balons fora i tapar les vergonyes del que fóra el seu secretari provincial en el passat fins que el pillaren dient allò de que “estava en política per a forrar-se”. Sembla que en un cas tan greu, no hi hagut línies roges ni de cap color, i no ens consta que el PP li obrira expedient, ni sabem a hores d’ara si continua sent afiliat.

La instrucció ha suposat un llarg calvari per a les demandants, en canvi Sanz ha viscut tranquil.lament. Cinc anys més tard, hi ha coses que continuen igual: 4 directors generals i sis liquidadors després, cap responsable de l’empresa s’ha posat en contacte amb les tres víctimes per interessar-se per la seua situació.

L’EXPEDIENT NET I LA BUTXACA PLENA

Sanz, s‘ha jubilat amb l’expedient net i la butxaca plena perquè RTVV mai no li va obrir un expedient disciplinari i li pagà una indemnització de 18.000 euros. Tampoc mai, RTVV no va obrir cap tipus d’investigació interna per tal d’esclarir qui va contribuir, per acció o per omissió, amb el seu silenci o la seua complicitat, a tancar el cercle sobre les tres treballadores. Tampoc l’empresa s’ha personat en el cas per inciativa pròpia. Ja ni en parlem d’haver denunciat els fets davant de la justícia en el mateix moment d’assabentar-se sense esperar a que ho feren les víctimes. Esta, al nostre parer, hauria sigut l‘única posició admisible i de defensa dels drets de les treballadores i de la seua integritat.

ARA, QUE PARLE LA JUSTICIA

El cas Sanz va més enllà de la personalitat sinistra d’un element, perquè com a directiu, ha sigut també el millor exponent d’una forma de fer intimidatòria, autoritària, arbitrària i sectària en el terreny laboral, i segurament delictiva (també està imputat en el cas Gürtel), que ha tingut uns efectes devastadors sobre l’empresa i els seus treballadors.

Arribats a este punt necessitem justícia. Que la justícia pose al pressumpte delinqüent camí de la presó. Que les treballadores puguen recuperar la serenitat i continuar la seua vida amb el cap ben alt. Des d’Intersindical, no consentirem que Sanz es defenga difamant i denigrant les víctimes, com solen fer tots els assetjadors. Qualsevol atac a la seua honorabilitat el sentirem com a propi i estarem al costat d’elles, com sempre.

La informació completa del cas Sanz, la tens en  “No estàs sola”

AMB ELS COMPANYS DE LA RÀDIO TELEVISIÓ CASTELLANO-MANXEGA EN LLUITA

edificio-rtvcm_0El Comité d’Empresa de RTVV mostra el seu suport a les mobilitzacions que els treballadors de la Radiotelevisión Castellano-Manxega (RTVCM) protagonitzen contra la manipulación informativa.

Heus ací l’escrit enviat este 25 d’abril al Comité d’Empresa de RTVCM.

 

Queridos compañeros:

El Comité de Empresa de RTVV os traslada su apoyo y solidaridad en las huelgas convocadas para defender el servicio público, la dignidad de los trabajadores y la pluralidad informativa y denunciar la redacción paralela, las contrataciones fuera de convenio y la utilización de la radiotelevisión pública en beneficio del PP.

Los medios de comunicación públicos tienen su sentido en la aceptación social de su función y en el aprecio de los ciudadanos, que deben sentirse reflejados en su RTV. En estos momentos de ataque flagrante contra las empresas públicas, resulta imprescindible dar la cara y salir a la calle contra las políticas que llevan a RTVCM a la ruina económica y el descrédito social.

Por eso, os animamos a perseverar en la lucha, en los viernes a negro contra la manipulación, en estas jornadas de paros y a plantar cara a las maniobras de la dirección para boicotearlos.

Como sabéis, RTVV vive una situación laboral muy dura. Por ello, entendemos el momento por el que pasáis y queremos acompañaros en esta lucha, que es la nuestra. Contad con nuestro ánimo y nuestra cercanía.  

                                    Comité de Empresa de Radiotelevisió Valenciana (RTVV)

L’AUDIÈNCIA DE VALÈNCIA OBRI JUI ORAL CONTRA VICENTE SANZ

L’Audiència de València ha obert juí oral contra l’exsecretari general de RTVV, Vicente Sanz, pel cas d’abusos sexuals en què es troba processat. En una providència que acaba de ser notificada a les parts, la secció quarta de l’Audiència provincial confirma l’acte de conclusió del sumari i li dóna cinc dies al fiscal per tal que qualifique el cas. 
sanz
Tot seguit seran la resta de les parts, entre les quals la Intersindical Valenciana, les que procediran a la qualificació dels delictes que se li imputen i l’Audiència fixarà la data de la vista.
La Intersindical a RTVV manifesta la seua satisfacció pel tancament del sumari, que es trobava en fase d’instrucció des de fa més de cinc anys, i espera que el juí se celebre el més aviat possible.

SUPORT I SOLIDARITAT AMB ELS TREBALLADORS D’EL PAÍS

Escrit que el Comité d’Empresa de RTVV ha enviat ael paísl Comité d’Empresa d’El País

Estimats companys:

 El Comité d’Empresa de RTVV vos trasllada el seu suport i solidaritat en la lluita pel manteniment dels llocs de treball i les delegacions del diari i, molt especialment, de la delegació de la Comunitat Valenciana.

Resulta preocupant la desaparició contínua de mitjans de comunicació però el cas valencià és especialmente sagnant. Els treballadors de la delegació valenciana heu fet un treball imprescindible per contar als valencians els temps tan convulsos que vivim, la crisi econòmica, la corrupció política o el tancament de RTVV, entre d’altres. Per això, considerem necessària la continuïtat de la delegació valenciana i el manteniment dels llocs de treball. Una autonomia tan important com la nostra necessita mitjans de comunicació potents que informen els ciutadans abans i després de les eleccions del mes de maig.  

Com sabeu, nosaltres hem passat per una situació laboral molt dura i, per això, entenem el moment que viviu i volem acompanyar-vos en esta lluita. Compteu amb el nostre ànim i la nostra solidaritat. 

                                   Comité d’Empresa de Radiotelevisió Valenciana (RTVV)

maig 2015
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
« abr    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: